Občinski odbor Gornji Petrovci

Stanko Čerpnjak
predsednik občinskega odbora
 
 
 
041 283 933

Župan
Franc ŠLIHTHUBER
župan občine Gornji Petrovci
 
 
Občina Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci
T: 02/556 90 00
Občinska svetnika
Stanko Lepoša
občinski svetnik občine Gornji Petrovci
 
Anton Kozar
občinski svetnik občine Gornji Petrovci