Občinski odbor Gornja Radgona

Ivan Kajdič
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 205 881

Občinska svetnika
Peter Kralj
občinski svetnik občine Gornja Radgona
 
Ivan Kajdič
občinski svetnik občine Gornja Radgona