NSi odločno proti evtanaziji

Iva Dimic_sejaOdbora_nov_2013Odbor za zdravstvo državnega zbora je na predlog ZaAB nadaljeval z obravnavo možnosti širše javne razprave o uvedbi evtanazije in pomoči pri samomoru. Strokovna javnost meni, da je potrebnejša razprava o izboljšanju paliativne oskrbe, ne pa o evtanaziji. NSi je predlagala sklep, in sicer da se opravi širša javna razprava o paliativni oskrbi v Sloveniji, ki pa ni bil sprejet, saj bo razprava možna v okviru Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025.

Poslanka NSi Iva Dimic je v razpravi poudarila, da sta smrt in trpljenje v današnjem času odrinjeni temi zaradi vedno večje odtujenosti v odnosih. “V NSi menimo, da je sodobna družba pri obravnavi tako začetka kot konca človeškega življenja zelo nedosledna,” je povedala Iva Dimic. “Zato se v NSi zavzemamo za spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti. Evtanazija ni človekova pravica. Tako je odločilo tudi evropsko sodišče za človekove pravice,” je še pristavila.

V NSi ob tem opozarjamo, da se države, ki so uzakonile katero od oblik aktivne evtanazije ali pomoči pri samomoru, soočajo z visokim deležem zlorab. Tako je po podatkih največ evtanazij na Nizozemskem meseca junija, torej v času pred dopusti. Prav tako obstaja povezava med evtanazijo in darovanjem organov. Tudi Slovenija je bila že zaprošena, ali bo sprejela organe evtanaziranih oseb, o čemer je govoril pokojni prof. Trontelj. V NSi menimo, da zakonodaje na tem področju ni potrebno spreminjati, saj je evtanazija lažni humanizem.

Poslanka Dimičeva je v svoji razpravi med drugim citirala besede dr. Matjaža Zwittra, ki jih je izrazil v uvodniku v osrednji strokovni reviji Zdravniški vestnik. Evtanazijo drugim zavrača tudi z besedami, »da ni potrebno v izvedbo evtanazije vpletati zdravnike.«