Nadzorni odbor

Milan MATOS
predsednik nadzornega odbora

Jožef KOCUVAN
član nadzornega odbora
 
 
Irena ŠVAB KAVČIČ
članica nadzornega odbora

Vilma TEKAVC
članica nadzornega odbora

Julija HUMAR
članica nadzornega odbora