Nadzorni odbor

Milan MATOS
predsednik nadzornega odbora

Irena ŠVAB KAVČIČ
članica nadzornega odbora

Jožef KOCUVAN
član nadzornega odbora
 
 
Julija HUMAR
članica nadzornega odbora
 
 
Vilma TEKAVC
članica nadzornega odbora