Kmečka zveza

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji je bila ustanovljena 4. 8. 2002 na Gomilskem, na dan praznovanja druge obletnice ustanovitve Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Ustanovili so jo kmetje in drugi, ki jih skrbi težek družbeni položaj slovenskega kmetstva.

Kmečka zveza je politična organizacijska enota v sestavu stranke, ki združuje kmete in vse, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s kmetijstvom oz. jih to področje zanima. Zveza deluje z namenom sodelovati pri oblikovanju in izražanju politične volje na področju kmetijstva. Zastopa pravice in interese svojih članov, upoštevajoč statut in program stranke NSi.

Pri svojem delu Kmečka zveza sodeluje z vsemi, ki si prizadevajo, da se kmečkemu stanu prizna zgodovinska in sedanja vloga pri ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti dežele ter s tem slovenstva.

Predsednik Kmečke zveze pri Novi Sloveniji je Janez Beja.

Kontaktni podatki:

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Telefon: 01/241 66 50
Fax: 01/241 66 70


Pristopna izjava – Kmečka zveza NSi
Ime: Priimek:
Datum rojstva:
Stalno prebivališče:

Ulica in številka: Poštna št.: Pošta:

Občina:

Mobilna številka: E-pošta:

Član NSi:

DANE

Ostalo:
Stopnja izobrazbe: Poklic:

Zaposlitev:

Soglašam, da NSi obdeluje in uporablja moje podatke za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NSi.