Ekipa za prihodnost

Ljudmila Novak
predsednica ekipe za prihodnost
 
mag. Matej Tonin
podpredsednik ekipe za prihodnost
 
Iva Dimic
predsednica odbora za kmetijstvo
 
 
Jožef Horvat
predsednik strokovnega odbora za zunanje zadeve
 
 
mag. Valentin HAJDINJAK
predsednik strokovnega odbora za obrambo
 
mag. Pavel Reberc
predsednik strokovnega odbora za gospodarstvo
 
dr. Alenka Šverc
predsednica strokovnega odbora za izobraževanje in šport
 
 
dr. Janez Dular
predsednik strokovnega odbora za Slovence v zamenjstvu in po svetu
 
 
dr. Janez Pogorelec
predsednik strokovnega odbora za pravosodje
 
 
dr. Vida Čadonič Špelič
predsednica strokovnega odbora za javno upravo
 
 
Ignac Polajnar
predsednik strokovnega odbora za kulturo
Jernej Vrtovec
predsednik strokovnega odbora za notranje zadeve
 
 
mag. Bernard Memon
predsednik strokovnega odbora za razvoj, strateške projekte in kohezijo
 
 
mag. Cveto Uršič
predsednik strokovnega odbora za delo, družino in socialne zadeve
 
 
Marjan Dvornik
predsednik strokovnega odbora za infrastrukturo
 
Matjaž TRONTELJ
predsednik strokovnega odbora za zdravje