Prispevek stranki

V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2017 znaša ta znesek 16.263,90 EUR).

Za znesek nad 1.626,39 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki.

Za zneske pod 1.626,39 EUR stranki ni potrebno navajati podatkov fizične osebe.

Prispevek lahko nakažete na:

Nova Slovenija – krščanski demokrati
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0000 3396 123
Namen: Prispevek stranki 2017
Sklic: SI00 2017-010

V kolikor želite dodatne informacije glede prispevkov stranki smo vam na voljo na številki 01 241 66 50 ali elektronski pošti tajnistvo@nsi.si

Iskrena hvala!


Prispevek lahko nakažete tudi z kreditno kartico ali preko PayPala.