Finančna podpora

PRISPEVEK STRANKI

V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2016 znaša ta znesek 15.584,66 EUR).

Za znesek nad 1.584,66 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki.

Za zneske pod 1.584,66 EUR stranki ni potrebno navajati podatkov fizične osebe.

Prispevek lahko nakažete na naš poslovni račun številka SI 56 6100 0000 3396 123, s pripisom »prispevek stranki«

V kolikor želite dodatne informacije glede prispevkov stranki smo vam na voljo na številki 01 241 66 50 ali elektronski pošti tajnistvo@nsi.si

DOHODNINA

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko namreč vsi davčni zavezanci izrazimo zahtevo, da 0,5% dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo za financiranje splošno koristnih namenov, med drugim tudi za financiranje političnih stranki.

Delež dohodnine, ki bi ga namenili Novi Sloveniji, ne povečuje vaše davčne obveznosti ampak bo del davka, ki bi ga prejela država, neposredno prejela naša stranka.

V primeru, da se boste odločili nameniti naši stranki del dohodnine, Vas prosimo, da izpolnite OBRAZEC in ga pošljete oz. osebno oddate na vaš davčni uradu.
Rok za oddajo obrazca je 31. 12. vsako leto.

Hvala za vaš prispevek.